Om

Ovnsbygger Sten Sjöstrand

Jeg er brennende opptatt av masseovner, bakerovner og kakkelovner og har bygget dem i flere år.
Min karriere har vært varierende, og jeg er en mann med mange bein å stå på.
Jeg er svensk og kom til Norge for å studere for mange år siden. Jeg er utdannet skogsarbeider, gartner,
sløydlærer og har en 3-årig Bachelor of Arts i produktdesign.

Jeg har i mange år vært tilknyttet en Steinerskole, og har dessuten fått meg stor familie,
renovert et gammelt hus helt i tråd med økologiske prinsipper og studert ovner og fyringsteknikk.
Jeg har deltatt på flere ovnsbyggerkurs i utlandet og selv hatt kurs i ovnsbygging.
Nå arbeider jeg helst med ovner og økologisk husbygging.
Jeg tar gjerne imot oppdrag i ovnsbygging og liknende arbeid og kan uten noe større problem reise et stykke om noen skulle ønske seg en ovn.

Sten Sjöstrand

ovnsbyggern_180